Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về hoạt động tôn giáo và quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 01/BTG-CG@TL
Ngày ban hành 01/01/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về hoạt động tôn giáo và quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm attachment-18-.pdf
Văn bản mới