Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Số ký hiệu văn bản 04/KH-UBBC
Ngày ban hành 22/01/2021
Ngày hiệu lực 22/01/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực XDCQ
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm kh-04-ubbc.pdf
Văn bản mới