V/v Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Quyết định 163/QĐ-CP và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC năm 2021
Số ký hiệu văn bản 225/SNV-CCVC
Ngày ban hành 23/02/2021
Ngày hiệu lực 23/02/2021
Trích yếu nội dung V/v Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Quyết định 163/QĐ-CP và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Giàng Thị Bằng
Tài liệu đính kèm Huong_dan_BC_ket_qua_thuc_hien20210223040622462_Signed.pdf
Văn bản mới