Về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022
Số ký hiệu văn bản 582/SNV-CVC
Ngày ban hành 13/05/2021
Ngày hiệu lực 13/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đào tạo, bồi dưỡng
Người ký duyệt Giàng Thị Bằng
Tài liệu đính kèm Huong_dan_xay_dung_KH_DTBD_2022.pdf
Bieu HD xay dung KH 2020.xls
Văn bản mới