Kế hoạch số 262/KH-MTTQ-BTT ngày 05/04/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về Tổ chức tập huấn thực hiện Đề án số 15- ĐA/TU "Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020" năm 2018
Số ký hiệu văn bản Kế hoạch số 262/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 05/04/2018
Ngày hiệu lực 05/04/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 262/KH-MTTQ-BTT ngày 05/04/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về Tổ chức tập huấn thực hiện Đề án số 15- ĐA/TU "Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020" năm 2018
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Chiến
Tài liệu đính kèm KH_262.pdf
Văn bản mới