V/v thực hiện Quy định số 28-QĐ/TU về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 29-CV/ĐU
Ngày ban hành 13/04/2018
Ngày hiệu lực 13/04/2018
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Quy định số 28-QĐ/TU về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đảng ủy
Người ký duyệt Mạc Quốc Thái
Tài liệu đính kèm cv_29_dusigned_20180612103149900900.pdf
Văn bản mới