V/v phát động phong trào thi đua năm 2020
Số ký hiệu văn bản 189/SNV-VP
Ngày ban hành 06/03/2020
Ngày hiệu lực 06/03/2020
Trích yếu nội dung V/v phát động phong trào thi đua năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Nguyễn Tiến Dũng
Tài liệu đính kèm CV_phat_dong_thi_dua_2020_200320200306012936058_Signed.pdf
Văn bản mới