V/v hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC năm 2020
Số ký hiệu văn bản 351/SNV-CCVC
Ngày ban hành 15/04/2020
Ngày hiệu lực 15/04/2020
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Giàng Thị Bằng
Tài liệu đính kèm CV_351_SNV_20200415094618696690.pdf
Văn bản mới