V/v thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN năm 2020
Số ký hiệu văn bản 347/SNV-CCVC
Ngày ban hành 20/04/2020
Ngày hiệu lực 20/04/2020
Trích yếu nội dung V/v thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Nguyễn Tiến Dũng
Tài liệu đính kèm CV_trien_khai_thi_thang_hang_C20200420015842850_Signed.pdf
0330f76c-a05a-41fb-8058-66e3b2e694a7_1_CV_1293_Thi,_xet_thang_hang_nha_giao_GDNN_1442020signedsigned_20200416051247917_20200417023953404.pdf
Văn bản mới