V/v tham gia vào dự thảo Kế hoạch chuyên đề về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025.
Số ký hiệu văn bản 375/SNV-CCHC
Ngày ban hành 20/04/2020
Ngày hiệu lực 20/04/2020
Trích yếu nội dung V/v tham gia vào dự thảo Kế hoạch chuyên đề về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CCHC
Người ký duyệt Đặng Đình Chung
Tài liệu đính kèm Cong_van_tham_gia_vao_ke_hoach20200420025624075_Signed.pdf
BIEU_DU_TOAN_2021_-_2025_(1942020)_200420094846_20200420024526893.xlsx
KE_HOACH_CCHC_2021_-_2025_1942020_(1)_200420094841_20200420024526877.doc
Văn bản mới