Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2019-2030 tại Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 17/KH-SNV
Ngày ban hành 12/05/2020
Ngày hiệu lực 12/05/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2019-2030 tại Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Giàng Thị Bằng
Tài liệu đính kèm KH_tiet_kiem_nang_luong_2020-220200512042419513_Signed.pdf
Văn bản mới