V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ quan, đơn vị
Số ký hiệu văn bản 501/SNV-VP
Ngày ban hành 22/05/2020
Ngày hiệu lực 22/05/2020
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ quan, đơn vị
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Giàng Thị Bằng
Tài liệu đính kèm CV_tang_cuong_cong_tac_bao_dam20200522111904196_Signed.pdf
Văn bản mới