Kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020
Số ký hiệu văn bản 21/KH-SNV
Ngày ban hành 19/06/2020
Ngày hiệu lực 19/06/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Nguyễn Tiến Dũng
Tài liệu đính kèm KH 21 SNV.pdf
Văn bản mới