V/v xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2021
Số ký hiệu văn bản 635/SNV-CCVC
Ngày ban hành 23/06/2020
Ngày hiệu lực 23/06/2020
Trích yếu nội dung V/v xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Giàng Thị Bằng
Tài liệu đính kèm huong_dan_xay_dung_kh_dtbd_20220200623042956394_signed.pdf
bieu-hd-xay-dung-kh-2021.xls
Văn bản mới