V/v thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
Số ký hiệu văn bản 461/SNV-CCVC
Ngày ban hành 13/05/2020
Ngày hiệu lực 13/05/2020
Trích yếu nội dung V/v thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Nguyễn Tiến Dũng
Tài liệu đính kèm CV_huong_dan_hop_dong_lao_dong20200513033936436_Signed.pdf
Văn bản mới