V/v đôn đốc báo cáo xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 919/SNV-CCVC
Ngày ban hành 26/08/2020
Ngày hiệu lực 26/08/2020
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc báo cáo xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Nguyễn Tiến Dũng
Tài liệu đính kèm CV_don_doc_bc_xu_ly_sai_pham_t20200826022828857_Signed.pdf
Văn bản mới