V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức, hăng hạng viên chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020
Số ký hiệu văn bản 982/SNV-CCVC
Ngày ban hành 11/09/2020
Ngày hiệu lực 11/09/2020
Trích yếu nội dung V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức, hăng hạng viên chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Nguyễn Tiến Dũng
Tài liệu đính kèm To_chuc_thi_NNCC_THVC_len_chuy20200911084321482_Signed.pdf
Văn bản mới