V/v tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 1024/SNV-CCVC
Ngày ban hành 22/09/2020
Ngày hiệu lực 22/09/2020
Trích yếu nội dung V/v tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Giàng Thị Bằng
Tài liệu đính kèm VB gửi các đơn vị lấy ý kiến ve HS de nghi XD nghi quyet.doc
NQ xay dung chinh sach HDND.rar
Văn bản mới