V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1145/SNV-CCVC
Ngày ban hành 16/10/2020
Ngày hiệu lực 16/10/2020
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Giàng Thị Bằng
Tài liệu đính kèm -HD-mot-so-noi-dung-thuc-hien-20201016101042065_Signed.pdf
Văn bản mới