Quyết định ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 32/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/12/2020
Ngày hiệu lực 07/12/2020
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2020-12-08_(30)_2020120810011720201208100136723_Signed_20201208104928354.pdf
Mau_so_3_201127075949831832.docx
Bieu_tong_hop_xep_loai_201127080004397390.xls
Mau_so_1_201127075949125120.docx
Mau_so_2_201127075949131131.docx
Văn bản mới