V/v đề xuất nội dung phân cấp về quản lý cán bộ giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 1402/SNV-CCVC
Ngày ban hành 10/12/2020
Ngày hiệu lực 10/12/2020
Trích yếu nội dung V/v đề xuất nội dung phân cấp về quản lý cán bộ giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm CV_xin_y_kien_ve_phan_cap_quan20201210011049999_Signed.pdf
Văn bản mới