Tổng số: 200
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1317/SNV-VP 18/10/2023 V/v triển khai xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai lên Phần mềm quản lý (giai đoạn 2)
Lượt xem: 44
Tải về 0
5326/UBND-VX 18/10/2023 V/v triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 52
Tải về 0
1253/SNV-XDCQ 06/10/2023 V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Lượt xem: 110
Tải về 0
1247/SNV-VP 05/10/2023 V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Lượt xem: 45
Tải về 0
376/KH-UBND 05/10/2023 KẾ HOẠCH Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 36
Tải về 0
1242/SNV-TĐKT 04/10/2023 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 70
Tải về 3
5526/BNV-BTĐKT 27/09/2023 V/v xây dựng quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 68
Tải về 0
1214/SNV-CCHC&VTLT 26/09/2023 V/v đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 67
Tải về 0
1207/SNV-CCVC 26/09/2023 V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024
Lượt xem: 95
Tải về 0
4821/UBND-KSTT 22/09/2023 V/v thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023
Lượt xem: 73
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ TP