Tổng số: 210
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1437/BNV-CQĐP 15/03/2024 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021
Lượt xem: 12
Tải về 0
1210//BNV-TCBC 08/03/2024 V/v báo cáo kết quả xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm
Lượt xem: 38
Tải về 1
141/KH-UBND 05/03/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Lào Cai năm 2024 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 30
Tải về 1
960/UBND-NC 03/03/2024 V/v thực hiện Văn bản 1037/BNV-VP ngày 29/02/2024 của Bộ Nội vụ
Lượt xem: 54
Tải về 0
723/UBND-NC 19/02/2024 V/v thực hiện Kế hoạch số 184/KH-TGCP ngày 06/02/2024 của Ban Tôn giáo Chính phủ
Lượt xem: 21
Tải về 0
579/BNV-CQĐP 01/02/2024 V/v thời hạn gửi Bộ Nội vụ hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 30
Tải về 0
43/KH-UBND 24/01/2024 Kế hoạch Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 49
Tải về 0
6821/UBND-BBT 31/12/2023 V/v đôn đốc duy trì vận hành hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT thành phần các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương
Lượt xem: 51
Tải về 0
449/KH-UBND 29/12/2023 Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 67
Tải về 0
442/KH-UBND 28/12/2023 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 78
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ TP