Tổng số: 100
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
419/SNV-CCVC 04/05/2022 V/v triệu tập học viên lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao cho chức danh Chủ tịch, PCT HĐND,UBND Xã, phường, thị trấn năm 2022. Tải về
423/SNV-CCVC 04/05/2022 V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022 Tải về
381/SNV-CCVC 21/04/2022 V/v khảo sát phục vụ xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCV Tải về
380/SNV-CCVC 21/04/2022 V/v tuyển sinh đại học văn bằng 2; liên thông TC, CĐ lên ĐH và ĐH hệ VLVH năm 2022 Tải về
359/SNV-CCVC 19/04/2022 V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022 Tải về
212/SNV-CCVC 11/03/2022 thông báo chiêu sinh đào tạo trình độ thạc sỹ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2022 Tải về
186/SNV-CCVC 04/03/2022 V/v triển khai công tác quy hoạch cán bộ năm 2022 và các năm tiếp theo Tải về
141/SNV-CCVC 18/02/2022 Hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai năm 2022 Tải về
03/SNV-CCVC 05/01/2022 V/v cung cấp thông tin về một số nội dung thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2021 Tải về
1301/SNV-CCVC 29/09/2021 V/v rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách đăng ký thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2021 Tải về
12345678910
BẢN ĐỒ TP