Tổng số: 80
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
419/SNV-CCVC 04/05/2022 V/v triệu tập học viên lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao cho chức danh Chủ tịch, PCT HĐND,UBND Xã, phường, thị trấn năm 2022. Tải về
423/SNV-CCVC 04/05/2022 V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022 Tải về
381/SNV-CCVC 21/04/2022 V/v khảo sát phục vụ xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCV Tải về
380/SNV-CCVC 21/04/2022 V/v tuyển sinh đại học văn bằng 2; liên thông TC, CĐ lên ĐH và ĐH hệ VLVH năm 2022 Tải về
359/SNV-CCVC 19/04/2022 V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022 Tải về
186/SNV-CCVC 04/03/2022 V/v triển khai công tác quy hoạch cán bộ năm 2022 và các năm tiếp theo Tải về
03/SNV-CCVC 05/01/2022 V/v cung cấp thông tin về một số nội dung thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2021 Tải về
1301/SNV-CCVC 29/09/2021 V/v rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách đăng ký thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2021 Tải về
281/KH-UBND 28/06/2021 Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
2124/KH-UBND 22/06/2021 Về việc phê duyệt số lượng, vị trí việc làm cần tuyển của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai (đợt I/2021) Tải về
12345678
BẢN ĐỒ TP