Tổng số: 129
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
419/SNV-CCVC 04/05/2022 V/v triệu tập học viên lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao cho chức danh Chủ tịch, PCT HĐND,UBND Xã, phường, thị trấn năm 2022. Tải về
423/SNV-CCVC 04/05/2022 V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022 Tải về
381/SNV-CCVC 21/04/2022 V/v khảo sát phục vụ xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCV Tải về
380/SNV-CCVC 21/04/2022 V/v tuyển sinh đại học văn bằng 2; liên thông TC, CĐ lên ĐH và ĐH hệ VLVH năm 2022 Tải về
359/SNV-CCVC 19/04/2022 V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022 Tải về
212/SNV-CCVC 11/03/2022 thông báo chiêu sinh đào tạo trình độ thạc sỹ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2022 Tải về
186/SNV-CCVC 04/03/2022 V/v triển khai công tác quy hoạch cán bộ năm 2022 và các năm tiếp theo Tải về
141/SNV-CCVC 18/02/2022 Hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai năm 2022 Tải về
01/KH-SNV 28/01/2022 Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2022 Tải về
03/SNV-CCVC 05/01/2022 V/v cung cấp thông tin về một số nội dung thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2021 Tải về
12345678910...
BẢN ĐỒ TP