Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 01/KH-SNV
Ngày ban hành 28/01/2022
Ngày hiệu lực 28/01/2022
Trích yếu nội dung Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm kh_nam_2022_22012603390458502020220128113328079_signed.pdf
Văn bản mới