Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/KH-SNV 28/01/2022 Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2022 Tải về
41/KH-SNV 18/08/2021 Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW,ngày 02/6/2021 và Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021của Ban Bí thư Trung ương Đảng Tải về
40/KH-SNV 17/08/2021 Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Nội vụ giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 Tải về
281/KH-UBND 28/06/2021 Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
2124/KH-UBND 22/06/2021 Về việc phê duyệt số lượng, vị trí việc làm cần tuyển của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai (đợt I/2021) Tải về
225/KH-UBND 12/05/2021 Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
28/KH-SNV 19/04/2021 Kế hoạch tiển khai, thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
22/KH-SNV 01/04/2021 Kế hoạch công tác Văn thư lưu trữ năm 2021 Tải về
23/KH-SNV 01/04/2021 Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 Tải về
12/KH-SNV 25/02/2021 Triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
123
BẢN ĐỒ TP