Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/KH-SNV 28/01/2022 Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2022 Tải về
40/KH-SNV 17/08/2021 Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Nội vụ giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 Tải về
23/KH-SNV 01/04/2021 Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 Tải về
14/KH-SNV 25/02/2021 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Tải về
12/KH-SNV 25/02/2021 Triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
883/SNV-VP 19/08/2020 V/vtriển khai dịch vụ đăng nhập một lần (SSO)trên các phần mềm dùng chung của tỉnh Tải về
25/KH-SNV 13/07/2020 Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 Tải về
21/KH-SNV 19/06/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020 Tải về
501/SNV-VP 22/05/2020 V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ quan, đơn vị Tải về
17/KH-SNV 12/05/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2019-2030 tại Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Tải về
123
BẢN ĐỒ TP