Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
425/SNV-VP 14/04/2023 V/v thực hiện Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL kỳ 2019-2023
Lượt xem: 21
Tải về 0
17/KH-SNV 23/03/2023 Giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023 (theo phân công của UBND tỉnh tại QĐ số 1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2021)
Lượt xem: 13
Tải về 0
22/KH-SNV 15/03/2023 Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Lượt xem: 11
Tải về 0
154/SNV-VP 15/02/2023 V/v rà soát, đăng ký thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết năm 2023
Lượt xem: 29
Tải về 0
1300/SNV-VP 03/11/2022 V/v xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm 2022 ngành Nội vụ.
Lượt xem: 51
Tải về 0
01/KH-SNV 28/01/2022 Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 179
Tải về 0
40/KH-SNV 17/08/2021 Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Nội vụ giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
Lượt xem: 380
Tải về 2
23/KH-SNV 01/04/2021 Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021
Lượt xem: 278
Tải về 0
14/KH-SNV 25/02/2021 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Lượt xem: 163
Tải về 1
12/KH-SNV 25/02/2021 Triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 163
Tải về 0
1234
BẢN ĐỒ TP